• સેન્ડા

ઉત્પાદનો સમાચાર

  • મોટરસાઇકલની સંસ્કૃતિ

    મોટરસાઇકલની સંસ્કૃતિ

    જ્યારે વિશ્વની પ્રથમ કારની વાત આવે છે, ત્યારે તમને પ્રથમ ટેલિફોન અને ટેલિવિઝનના શોધક અને અલબત્ત, વિશ્વની પ્રથમ કારના શોધક કાર્લ બેન્ઝ યાદ હશે.આજે આપણે દુનિયાની પ્રથમ બે પૈડાવાળી મોટરસાઈકલ વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ.જેની શોધ કરનાર માણસ...
    વધુ વાંચો